Print deze pagina Bookmark and Share

Verdiepingsweekend bij de Broeders van Huijbergen


18-21 november 2021; 20-23 januari 2022

Buitenstebinnen 
Buitenstebinnen heeft al eerder op het programma gestaan. Om tegemoet te komen aan hen die het toen gemist hebben en aan degenen die sinds de afgelopen paar jaar hun belangstelling voor de franciscaanse spiritualiteit willen verdiepen, ‘herhalen’ we dit programma met veel genoegen. In Buitenstebinnen volgen we het leven van Franciscus, beschouwen we zijn Geschriften en nemen we kennis van zijn metgezellen en biografen. Bij alles kijken we uitdrukkelijk naar de herkenbaarheid in ons eigen leven.
donderdag 16  september (15.30 uur) t/m zondag 19 september 2021 (14.00 uur)

Keerdagen
Met het programma van De Keerdagen moesten we helaas vorig jaar stoppen vanwege de Covid19-pandemie. Met plezier pakken we de draad dit najaar weer op. In De Keerdagen staat het bekeringsproces van Franciscus centraal. Vanuit zijn afkomst en zijn idealen zoekt hij het steeds  hoger op, totdat hij er stukje bij beetje achter komt dat zijn werkelijke bestemming een heel andere is. Wat kunnen we uit Franciscus’ zoektocht leren en hoe staan we ervoor in ons eigen proces van omkering, inkering, bekering.  
donderdag 18 november (15.30 uur) t/m zondag 21 november 2021 (14.00 uur)

Loslaten in vertrouwen 
Loslaten in vertrouwen is het derde programma en is momenteel in ontwikkeling. We gaan ermee van start vanaf januari 2022. Ook de laatste jaren van zijn leven waren voor Franciscus niet gemakkelijk. De orde groeide snel, er ontstonden verschillen in inzicht over de te volgen koers, het ongenoegen over zijn leiderschap groeide. Franciscus was geen organisator maar een inspirator. ‘Loslaten’, en dan nog wel ‘loslaten in vertrouwen’, hoe ging dat bij Franciscus? Ook ons leven dwingt ons meer en meer los te laten, waar halen wij daarbij ons vertrouwen vandaan?       
donderdag 20 januari (15.30 uur) t/m zondag 23 januari 2022 (14.00 uur)

Deelnemers
Een ieder kan aan deze programma’s deelnemers, er is geen specifieke ‘kennis over Franciscus’ vereist. Wel gaan we ervan uit dat u al eerder met Franciscus in aanraking bent gekomen.

Er bestaat een zekere samenhang tussen drie programma’s maar ze kunnen heel goed afzonderlijk gevolgd worden. Per programma kunnen er maximaal 10 personen deelnemen. Wees er snel bij, opgave geschiedt op volgorde van aanmelding.

Locatie
Broederhuis St. Marie, Huijbergen (W.Br.)

Kosten
€ 125, -- per verdiepingsweekend, met inbegrip van schriftelijk materiaal  

Corona
We gaan ervan uit dat u voor deze meerdaagse programma’s bij aankomst een vaccinatiebewijs of een geldig 48uurs-testbewijs toont en dat u onze richtlijnen zoals de anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje in de gangen e.d. respecteert.   

Informatie/opgave:  Piet de Bruijn (custos), tel: 06 – 27 16 62 47 ,  email: piet.debruijn@home.nl