Print deze pagina Bookmark and Share

Kloosterweekend met het thema Schepping bij de broeders franciscanen in Megen


2 - 4 juni 2023

Van 2-4 juni 2023 organiseren we een themaweekend bij de broeders franciscanen in Megen. Themaweekenden zijn bedoeld voor mensen die een kennismakingsweekend hebben gevolgd of via een andere weg al bekend zijn met het leven van Franciscus. Naast het meeleven met de broeders, is er een eigen programma waarin wordt stilgestaan bij het het thema schepping.

Velen denken bij Franciscus van Assisi aan iemand die met dieren sprak. Anderen weten dat hij de schutspatroon van de ecologen is. Maar wie was hij werkelijk en wat betekende natuur en schepping in zijn leven en Godsbesef? Dit weekend staat het Zonnelied (ook wel Loflied der schepselen) centraal.

Locatie
Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

Datum en tijden
2-4 juni 2023. De weekenden zijn doorgaans van vrijdagmid[1]dag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur.

Contact en aanmelden
Meer informatie over de kloosterweekenden vind je hier op de website.
Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-38153049

Deelnemers
Weekenden hebben doorgaans een minimum van 5 en een maximum van 8 deelnemers.

Deelnemersbijdrage
De deelnemersbijdrage varieert en is afhankelijk van het netto-inkomen. 
€75,- bij een inkomen tot €1250,-
€110,- bij een inkomen tot €1700,-
€140,- voor hogere inkomens.

De prijzen zijn inclusief overnachting, maaltijden en begeleiding.