Print deze pagina Bookmark and Share

Kloosterweekend: kennismakingsweekend bij de broeders franciscanen in Megen


13-15 december 2024

We organiseren een kennismakingsweekend bij de broeders franciscanen in Megen. Naast het meeleven met de broeders, is er een eigen programma waarin wordt stilgestaan bij het leven van Franciscus van Assisi. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? Hoe inspireert zijn levenswijze ons nog in de 21e eeuw? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap.

Datum/tijd
13-15 december 2024, van vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag 14.30 uur.

Kosten
De deelnemersbijdrage voor het volledige weekend, inclusief overnachtingen, maaltijden en begeleiding, bedraagt € 155,-. Indien dit bedrag te hoog is, kan men tegen het gereduceerde bedrag van € 80,- deelnemen. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door het franciscaanse Rietfonds.

Locatie
Franciscanen Megen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

Aanmelden en informatie
Meer informatie over de kloosterweekenden vind je hier op de website.
Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-38153049