Print deze pagina Bookmark and Share

Kloosterweekend: kennismaking bij de zusters clarissen in Megen


28-30 juni 2024

Van 28-30 juni 2024 organiseren we een kennismakingsweekend bij de zusters clarissen in Megen. Naast het meeleven met de zusters, is er een eigen programma waarin wordt stilgestaan bij het leven van Franciscus van Assisi. Wie was die man? Wat bewoog hem? Waar lag zijn diepste verlangen? Hoe inspireert zijn levenswijze ons nog in de 21e eeuw? Daarbij gaat het niet zozeer om kennisoverdracht, maar veel meer om het beleven en ervaren van zijn nalatenschap.

Datum/tijd
28-30 juni 2024 (vanaf vrijdagmiddag 17.00 uur tot zondagmiddag uiterlijk 14.30 uur)

Locatie
Clarissen Megen, Clarastraat 2, 5366 AK Megen.

Deelnemers
Weekenden hebben doorgaans een minimum van 5 en een maximum van 8 deelnemers.

Kosten
De deelnemersbijdrage voor de volledige weekenden, inclusief overnachtingen, maaltijden en begeleiding, bedraagt € 155,-. Indien dit bedrag te hoog is, kan men tegen het gereduceerde bedrag van €80,- deelnemen. Dit wordt mogelijk gemaakt door het franciscaanse Rietfonds.
De prijzen zijn inclusief overnachting, maaltijden en begeleiding.

Informatie en aanmelden
Meer informatie over de kloosterweekenden vind je op de website van de Franciscaanse Beweging.
Aanmelden of meer informatie: kloosterweekend.nl@gmail.com
Alleen voor informatie: 06-38153049