Print deze pagina Bookmark and Share

Internationaal congres over morele en maatschappelijke betrokkenheid (online)


29-30 juni en 1 juli 2022

De lezingen van diverse specialisten uit binnen- en buitenland betreffen onder meer: de mogelijkheid van een diepgaande morele verandering in iemand leven en het effect op iemands zelfverstaan en identiteit; de bijdrage van de franciscaanse en dominicaanse orden aan de vorming van een moreel bewustzijn in de middeleeuwen; de omslag van een zelfgericht leven naar een inzet voor gedeelde waarden; en morele ommekeer in relatie tot onderwijs, ecologische bewustwording en het hedendaagse debat over goed gedrag en algemeen welzijn.

Bij dit congres verschijnt, onder redactie van Krijn Pansters en Anton ten Klooster, ook een bundel met bijdragen waarin het thema morele ommekeer vanuit verschillende wetenschappelijke en maatschappelijke kanten wordt belicht.

Aanmelden
Inschrijving is gratis en kan hier via de website van het congres. 

Voor meer informatie
Dr. Dr. K. Pansters: K.Pansters@tilburguniversity.edu
Dr. A. ten Klooster: A.M.tenKlooster@tilburguniversity.edu