Print deze pagina Bookmark and Share

Franciscaanse cursus 'Franciscus als geweldloze' in Amsterdam


1 maart 2025

Voor wie?
Deze zevendaagse cursus wordt aangeboden voor iedereen die zoekt naar een verdieping van kennis over het leven van Franciscus of een verdieping van de persoonlijke of professionele spiritualiteitsbeleving. Maar ook voor pelgrims die naar Assisi of Rome gaan lopen is het zeer de moeite waard deze cursus te volgen. Het instapniveau is laag en er kan zonder voorkennis deelgenomen worden. Aan het einde van de cursus heb je een duidelijk beeld van het leven van Franciscus (en in mindere mate van het leven van Clara).

Programma

Na een inhoudelijke lezing van de docent in de ochtend, is er wat vrije tijd om de zelf meegebrachte lunch te nuttigen. In de middag luisteren we naar een verhaal uit de praktijk. Hoe wordt het vanmorgen vertelde in de praktijk beleefd? Verder wordt in de middag aan de slag gegaan met een verwerkingsopdracht of teksten én is er ruimte voor gesprek.

09.30 uur: inloop
10.00 uur: lezing met pauze
12.30 uur: lunch
13.30 uur: verhaal uit de praktijk
14.15 uur: pauze
14.30 uur: verwerkingsopdracht
15.30 uur: gesprek
16.30 uur: afronding en huiswaarts


Data
5 oktober: Franciscus als performer. Docent: Peter Vermaat ofs
2 november: Franciscus als broeder. Docent: Theo van Adrichem ofm
7 december: Franciscus als arme. Docent: Willem Marie Speelman ofs
4 januari: Franciscus als pelgrim. Docent: Rob Hoogenboom ofm
1 februari: Clara als tochtgenoot. Docent: Marianne van Haastrecht
1 maart: Franciscus als geweldloze. Docent: Barbara Mertens
5 april: Franciscus als klimaatdichter. Docent: Stijn Demaré

Kosten
Deelname aan de cursus kost € 330,-.*

*Leden van de Franciscaanse Beweging krijgen 15% korting en  betalen € 280,-.
*Deelname voor mensen met een krappe beurs kan via het Rietfonds van de Franciscaanse Beweging. Zij betalen € 210,-.

Locatie
De cursus vindt plaats in de Dominicuskerk in Amsterdam, Spuistraat 12A 1012 TS Amsterdam.

Aanmelden
Aanmelden kan hier via de webshop van de Franciscaanse Beweging.

Meer informatie
Meer informatie is te verkrijgen via info@franciscaansebeweging.nl of 073-6131340.


Thema's

1. Franciscus als performer (5 oktober)
Mensen zagen Franciscus als een dwaas, een nar, een speelman Gods. Hij deed dingen die eenvoudige mensen raakten, terwijl geleerden hoofdschuddend afhaakten. Zij konden de mystiek van zijn gebaren niet vatten. Viool spelen met twee stukken hout? Om een zot te kunnen volgen, moet je zelf zot durven zijn.

Docent: Peter Vermaat ofs. Peter Vermaat is theatermaker, spokenwordartiest, dichter en theoloog. Tevens is Peter Vermaat al jarenlang eindredacteur van Franciscaans Leven.

2. Franciscus als broeder (2 november)
Nadat Franciscus zijn levensroeping - een radicale navolging van Jezus - heeft ontdekt, zijn er mannen en vrouwen die zich bij hem willen aansluiten. De broederschap overkomt hem en noodzaakt hem om de bedoeling van dit leven en de vormgeving met elkaar af te spreken en vast te leggen. Zo ontstaat een levensregel, die hen verbindt en richting wijst. Broeders zijn een gave en een opgave voor elkaar, in een levenswijze waarin luisteren, inspiratie, acceptatie en geduld kernwaarden zijn.

Docent: Theo van Adrichem ofm. Broeder Theo van Adrichem is provinciaal van de minderbroeders franciscanen in Nederland. Hij weet wat het is om spiritualiteit met praktijk te combineren.

3. Franciscus als arme (7 december)

Wij zijn allemaal arm, zo arm als een baby. Daar schamen wij ons voor, dus omkleden we ons met bezit, privileges en verzekeringen. Maar Franciscus erkende zijn eigen armoede, en zag af van al deze beschermende pantsers. Daarom kon het zomaar zijn dat hij in de melaatse een broeder herkende, en Christus. En daarom kon hij zó geraakt worden door Christus, dat hij Zijn kruiswonden voelde en als stigmata meedroeg in zijn lijf.

Docent: Willem Marie Speelman ofs. Willem Marie Speelman is hoogleraar franciscaanse spiritualiteit en schreef veel over lichamelijke spiritualiteit.

4. Franciscus als pelgrim (4 januari)

Hij had de stad, zijn wereldje, verlaten en was op weg gegaan zonder te weten waarheen. Toen hoorde Franciscus het Evangelie van de uitzending van de discipelen en wist hij dat hij naar ieder huis moest gaan om daar de vrede te brengen. Daarom had hij zelf geen huis, maar was hij voortdurend onderweg als vreemdeling en te gast bij anderen.

Docent: Rob Hoogenboom ofm. Broeder Rob Hoogenboom is franciscaan en pelgrim. Hij is fanatiek wandelaar en hardloper. Hij liep naar Santiago en naar Assisi. Daar stapte hij in de voetsporen die Franciscus achterliet.

5. Clara als tochtgenoot (1 februari)

Terwijl Franciscus altijd onderweg was, was Clara altijd op dezelfde plek. Zij noemde zichzelf een plantje van Franciscus. Maar haar stabiliteit betekende niet dat zij in haar eigen huis bleef. Want ook Clara was onderweg naar God toe. Een tochtgenoot, maar met een eigen route, de diepte van de liefde in.

Docent: Marianne van Haastrecht. Zuster Marianne van Haastrecht was claris en leefde volgens de regel van Clara van Assisi. Tegenwoordig is ze zuster bij Feminae Pace.

6. Franciscus als geweldloze (1 maart)

Omdat hij geen bezit had, hoefde Franciscus niets te beschermen, ook zijn vege lijf niet. Dat gaf hem de moed de ander écht tegemoet te treden, ook als die ander een ‘vijand’ was, een ‘ongelovige’. En zoals hij, door broeder te zijn, in de ander een broeder en zuster herkende, zo ontmoette hij in zijn geweldloze toenadering tot de ander de ware vrede.

Docent: Barbara Mertens. Barbara Mertens is stafmedewerker bij TAU in Vlaanderen en is erg betrokken bij interreligieuze dialoog. Ze heeft veel tijd in het Midden-Oosten doorgebracht.

7. Franciscus als klimaatdichter (5 april)

In al zijn ontmoetingen, met broeders en zusters, melaatsen en rovers, beesten en vijanden, werden bij Franciscus snaren geroerd waarvan hij niet wist dat hij ze had. En in de trilling van die snaren kwam een lied tot stand, het Zonnelied, dat hem ervan doordrong deel te zijn van de wereldwijde gemeenschap: de schepping, de natuur zoals God haar in het bestaan riep en roept. Die natuur vergaat niet, maar beweegt eenvoudige mensen om mee te zingen.

Docent: Stijn Demaré. Stijn Demaré is stafmedewerker bij TAU in Vlaanderen en erg betrokken bij de duurzaamheidsaspecten van de franciscaanse spiritualiteit.