Print deze pagina Bookmark and Share

Lieverlede - bezinning op je levensweg


2018 in Megen; eerstvolgende datum is 1-3 juni 2018

Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij belangrijke en sturende momenten. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God.

Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen. De begeleiding van Lieverlede is in handen van Heileen Holman en Marja Heuzeveldt.

Data
Van vrijdagavond 19.30 uur tot zondagmiddag 16.00 uur.

1. 12-14 januari 2018
2. 16-18 februari 2018
3.  23-25 maart 2018
4.  27-29 april 2018
5.  1-3 juni 2018

Locatie
Franciscanen, Kloosterstraat 6, 5366 BH Megen.

Kosten
€ 695,- (voor mensen met een minimuminkomen € 595,- en voor mensen met een bijstandsuitkering € 495,-) Dat is inclusief overnachtingen en maaltijden.

Voor wie is ‘Lieverlede’ bedoeld?
Deze persoonlijke leerweg is een uitdaging aan wie durft te leven met open (geloofs)vragen en nieuwe woorden zoekt voor het authentieke verlangen van iedere mens om zijn levensreis van lieverlede ‘in gelovig perspectief’ te aanvaarden. ‘Lieverlede’ biedt de gelegenheid om een pas op de plaats te maken en je eigen levensweg tot nu toe eens te overzien. Om stil te staan bij de momenten in het leven waaraan je pijn hebt overgehouden, of momenten waarop je juist geheeld bent. Om je te helpen sterker te worden en eigen keuzes te maken.

Om te herontdekken wat jouw relatie tot God of het goddelijke is.  Om mee te kunnen doen is het belangrijk
- dat je in de christelijke traditie wilt staan
- dat je je geloof wilt leren beleven in je thuissituatie, binnen het leven dat je leidt als mens in deze tijd
- dat je je eigen wijze van geloven met de wijsheid uit de traditie wilt verbinden
- dat je daarbij 'leermeesters’ zoekt of anders gezegd, andere mensen

Door 'Lieverlede' wordt je de mogelijkheid geboden om in een groep van maximaal 10 deel­nemers en twee begeleiders te groeien in een gelovige levenshouding die jou het beste past en die je kunt realiseren op je eigen leefplek.

Je maakt kennis met essentiële waarden uit onze geloofstraditie en met mensen die hierin al een eigen weg gevonden hebben. De vertaling naar jouw eigen en unieke leefsituatie is het hoofddoel van dit jaar. Deze bezinningsperiode kan je helpen om van lieverlede thuis te raken op de weg die je aan het verkennen bent, spelenderwijs soms.
Zo leer je je eigen leefsituatie ervaren als een vindplaats van God bij uitstek. Voor deze levens­houding kun je je laten inspireren door de leefwijze van gelovige ‘voorgangers’ uit de traditie, maar ook door mensen van onze tijd en mensen met wie jij  je geloofsweg gaat.

Lieverlede is erop gericht dat je
- je eigen geloofsleven leert verdiepen
- (ervarings)kennis opdoet van belangrijke aspecten van de christelijke traditie
- oefent in bidden en mediteren

Aanmelding en meer informatie: via de mail: info@franciscaansebeweging.nl of telefonisch: 073-6131340 of bij de coördinator van Lieverlede, Heileen  Holman, lieverlede@heileenholman.nl