Print deze pagina Bookmark and Share

Lieverlede: bezinning op je levensweg (2019-2020)


Eerstvolgende datum: 6-8 december 2019 (in Megen)

Wat is er in je leven gebeurd, waar sta je nu en waar ligt je verlangen, waar wil je naartoe? Door middel van de thema’s staan we stil bij momenten in het leven die belangrijk en sturend geweest zijn. Momenten van pijn en teleurstelling, maar ook momenten van groei en inzicht. ‘Lieverlede’ is een jaar ‘in gelovig perspectief’. De bezinning op je leven verbinden we met onze zoektocht naar God. Hoe beleefden we God in het verleden en hoe is het nu? Wat beleven we aan ‘geloven’ in God, het goddelijke? Hoe kan het dagelijks leven vindplaats zijn van God?

Mogelijk leidt de reis die we met ‘Lieverlede’ maken tot nieuwe keuzes of ontdek je juist sterker te staan in de keuzes die je tot dan toe gemaakt hebt.

Elk weekend is een aanzet om wat je ontdekt en ervaren hebt, te verwerken in jouw persoonlijk levensverhaal. Daarom volgen aan het eind van elk weekend enkele opdrachten om thuis te doen.

Elk weekend begint vrijdagavond om 19.30 uur en eindigt zondagmiddag rond 16.00 uur.

6 t/m 8 december 2019
10 t/m 12 januari 2020
28 februari t/m 1 maart 2020
17 t/m 19 april 2020
19 t/m 21 juni 2010

Meer informatie en inschrijven