Print deze pagina Bookmark and Share

Boek met negen franciscaanse vredesmeditaties


Verkrijgbaar vanaf 1 september 2021

Het boekje kan ook gebruikt worden als bezinning in de vredesweek. In de vredesweek kan de noveen gestart worden op 25 september tot en met 3 oktober, de sterfdag van Sint Franciscus, en de vooravond van zijn feest op 4 oktober. Dan verbind je via de negen vieringen de vredesweek aan het feest van Franciscus. Maar ook op elk moment dat je passend vindt, is de vredesnoveen te bidden, als uitdrukking van ons diep menselijk verlangen naar vrede - in ons eigen leven, tussen mensen en in de wereld.Je kunt eveneens de vieringen verspreiden over een langere tijd.

De vieringen zijn gezamenlijk of individueel te gebruiken. Er is ook een ‘mengvorm’ van individueel en gezamenlijk mogelijk: u kunt met leden van een gebedsgroep of andere groep afspreken dat elk lid van de groep thuis op een vast moment de noveen bidt: zo zijn de leden niet op dezelfde plaats maar wel in eenzelfde intentie en op eenzelfde tijd met elkaar verbonden.

De meditaties lenen zich ook goed voor een geloofsgesprek of een thematische bijeenkomst, of als gespreksstof onderweg bij wandelingen. Je kunt dan openen of afsluiten met een gebed.

Kortom, dit meditatieboekje is te allen tijde en op allerlei wijzen te gebruiken ter verdieping en verstilling.

Vooraankondiging
Het boekje ’Vrede en alle goeds! Negen franciscaans geïnspireerde vredesmeditaties’ is vanaf 1 september te koop via de webshop van de Franciscaanse Beweging.

1 ex. € 4,50
bij 5 of meer exemplaren € 4,00 per stuk.