Kloosterweekend: eenvoud


25-27 oktober 2019 in Megen

Dit is een themaweekend en is te volgen als je al bekend bent met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Je leeft tijdens het weekend mee met de zusters: je doet mee aan hun gebedstijden, eet samen en in het klooster heb je een eenvoudige, eigen kamer met gezamenlijke douches en toiletten. Daarnaast heb je samen met andere deelnemers een eigen verdiepingsprogramma.

Het thema dit weekend is eenvoud.
Franciscus was een rijke jongeling. Hij groeide op in het gezin van een rijke lakenkoopman en was voorbestemd om in de voetsporen van zijn vader te treden. Hij streefde riddereer na, roem, een mooi harnas, goed paard en zwaard. En toch, toch koos hij een andere weg. Een leven in eenvoud. Een leven ‘zonder eigendom’. Want niets mocht hem van God afhouden. Hij spiegelt zich aan Jezus, die arm naar deze aarde gekomen was en geen steen had om zijn hoofd neer te leggen. In zijn ‘leven zonder bezit’ voelde hij zich oneindig rijk. Kijkend naar Franciscus’ leven en hoe hij ‘in eenvoud’ en ‘zonder bezit’ leefde, beseffen we hoe ‘armoede’ en ‘rijkdom’ geen kwestie zijn van geld of goed. Er zijn andere invalshoeken die licht werpen op de betekenis van ‘eenvoud’, ‘armoede’ en ‘rijkdom’.

Meer informatie en inschrijven