Vieringen in het Clarissenklooster in Megen


dagelijks

Plaats: Clarissenklooster St.Josephsberg, Clarastraat 2, 5366 AK Megen

Getijdengebed (weekdagen)

06.30u  Lezingendienst
07.45u  Morgenviering
12.00u  Middagdienst
17.45u  Avondviering
            (di. + vr. met eucharistieviering)
            (woensdag 16.30   open meditatie)
            19.30u  Avondviering (donderdag.) 
20.30u   Dagsluiting (Niet op do.& za. )


Zondag-vieringen

ZATERDAG:
16.45u  Evangelie lezen
17.45u  Avondviering
19.30u  Vigilieviering

ZONDAG:  (tenzij anders vermeld)
Geen lezingendienst
07.00u   Morgenviering
09.00u   Eucharistieviering
17.45u   Avondviering
Overige gebedsdiensten als in de week

Meer informatie en inschrijven