Print deze pagina Bookmark and Share

Drie-daagse 'keerdagen met Franciscus van Assisi'


26-29 oktober 2017

De leidraad tijdens deze dagen wordt gevormd door de ontdekkingen van Franciscus die, op weg naar de vervulling van zijn gedroomde idealen, juist de richting naar zijn werkelijke bestemming ontdekt. We willen stilstaan bij zijn bekeringsproces, maar wel uitdrukkelijk gekoppeld aan ons eigen leven en onze eigen ervaringen. 
De drie dagen hebben een zodanige samenhang, dat het programma enkel in zijn totaliteit tot zijn recht kan komen. Het geheel is ingebed in de dagorde en het leefritme van de broeders. 

Data
Voorjaar 2017
Donderdag 23 maart 15.30 uur (voor de vesperdienst) tot en met
zondag 26 maart 14.00 uur (na het middagmaal)
Najaar 2017
Donderdag 26 oktober, 15.30 uur (voor de vesperdienst)
t/m zondag 29 oktober, 14.00 uur (na het middagmaal)

Deelname
De bezinningsdagen staan open voor een ieder die belangstelling heeft voor of geraakt wordt door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.
Specifieke 'kennis' omtrent Franciscus en/of zijn Geschriften is niet noodzakelijk, wel gaan we ervan uit dat u op enigerlei wijze al eens eerder in aanraking bent gekomen met de franciscaanse spiritualiteit.

Inschrijven
U kunt zich inschrijven voor de data in het voorjaar van 2017 of voor de data in het najaar van 2017 (de ervaring leert echter dat van uitstel nogal eens afstel komt). We rekenen er op dat uw inschrijving (behoudens overmacht) ook tot daadwerkelijke deelname zal leiden.

Er kunnen per keer maximaal 8 of 9 mensen deelnemen en inschrijving vindt plaats op volgorde van aanmelding.

Wees er, bij belangstelling, dus snel bij (ook voor wat de data in het najaar 2017 betreft)!

Verwachtingen
Van de deelnemers wordt verwacht dat zij 'openstaan' voor het door ons aangeboden programma en dat zij actief aan het gehele programma kunnen deelnemen. Van donderdagmiddag tot en met de zondagmiddag.

Benodigde literatuur
We verzoeken u vriendelijk om 'De Geschriften van Franciscus van Assisi' (Gottmer, Haarlem, ISBN 90 257 3903 2) ter beschikking én bij de hand te hebben. U kunt De Geschriften zelf aanschaffen, maar wellicht ook lenen van anderen. Oudere of nieuwe uitgaven: ze zijn allen bruikbaar (mocht u bij de aanschaf van het boek desondanks nog problemen ondervinden, neem dan contact met ons op).

Kosten
De kosten die aan deze dagen verbonden zijn (inclusief overnachting, maaltijden, koffie, thee en allerlei schriftelijke informatie), bedragen € 110,00 per persoon. De kosten zijn hiermee zo laag mogelijk gehouden, doch mocht de hoogte van het bedrag alsnog een belemmering voor deelname vormen, gelieve dit dan bij inschrijving te bespreken.

Vormgeving
* De organisatie van deze dagen is in handen van de franciscaanse Custodie Bergen op Zoom e.o.
* De inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door Br. Bram Hommel en Piet de Bruijn.
* De algehele catering vanuit het klooster wordt ondersteund door leden van de Custodie.

Voor aanvullende informatie en opgave/inschrijving kunt U terecht bij:
Piet de Bruijn (custos)
Telefoon: 0164 - 24 84 85
E-mail: piet.debruijn@home.nl