Print deze pagina Bookmark and Share

Landelijke bezinningsdag OFS over de wijsheidsspreuken van Franciscus


Zaterdag 30 september 2017 in 's-Hertogenbosch

Op zaterdag 30 september geeft Peter Vermaat ofs een inleiding over de wijsheidsspreuken van Franciscus. In deze spreuken sluit Franciscus zich aan bij een oud literair genre, zoals we dat bijvoorbeeld tegenkomen bij de woestijnvaders. Oorspronkelijk waren deze spreuken voor de broeders bedoeld. Ze zijn geworteld in de Schrift en verwoorden een authentiek christelijk leven. Vandaar dat ze nog steeds hun geldigheid hebben voor ieder die volgens het evangelie wil leven. In zijn inleiding gaat Peter Vermaat in op de samenhang van deze spreuken en zal bij enkele spreuken langer worden stilgestaan. We zullen met name op zoek gaan naar de betekenis van deze spreuken voor onze tijd. Hij doet dat aan de hand van enkele gedichten die naar aanleiding van deze spreuken zijn ontstaan. 

Voor het goed kunnen volgen van deze inleiding is het nodig dat men de Geschriften van Franciscus bij zich heeft.

Vanaf 10.00 uur is er koffie en thee, om 10.30 uur begint het programma en eindigt ca 15:00 uur. De locatie is het Franciscushuis, Van der Does de Willeboissingel 11, 5211 CA ’s-Hertogenbosch.

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, wel zelf een lunchpakketje meenemen. Voor soep bij de lunch wordt gezorgd.

PS. In verband met het maken van naamstickers is het handig dat de namen bekend zijn, zodat alles goed voorbereid kan worden. Met dank voor de te nemen moeite. 

Aanmelding vóór 25 september 2017: 
Bij voorkeur via email met vermelding broederschap en namen deelnemers: vorming@ofsnederland.nl
Per post kunt U uw opgave sturen naar: Jan Bijlsma, Fâldenserwei 8, 8834 XJ  Baard
Telefoon: 0517 - 34 14 64

Meer informatie en inschrijven